ลอนดอนปิดซ่อมนาฬิกาบิ๊กเบนนาน 4 ปี

Posted on: August 28, 2017, by :
และสำหรับบิ๊กเบนนั้นเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์และยังถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของลอนดอน ประเทศอังกฤษ ที่ได้ตีเวลาบอกเวลา 12 ครั้งในเวลาเที่ยงของวันที่ 21 สิงหาคมตามเวลาที่กรุงลอนดอน ตรงกับเวลาประเทศไทย 18.00 ก่อนที่จะหยุดการตีบอกเวลาจนถึงปี 2564 เพื่อทำการบูรณะครั้งใหญ่และถือเป็นการหยุดตีบอกเวลาที่ยาวนานที่สุดในรอบ 157 ปีของระฆังกับหอนาฬิกา
สัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษแห่งนี้ค่ะ และทางการอังกฤษนั้นได้มีการตัดสินใจปิดใช้หอระฆังเปลี่ยนเป็นการป้องกันให้เกิดผลการเสียทางการได้ยินของคนงานที่จะเกิดขึ้นที่จะไปบูรณะซ่อมแซมบริการกับตัวของนาฬิกาที่เก่าแก่ที่เป็นสัญลักษณ์ของกรุงลอนดอนค่ะ แล้วจะมีการใช้บิ๊กเบนตีบอกเวลาในวาระสำคัญนะว่าจะเป็นวันสิ้นปีวันรำลึกถึงถังทหารผ่านศึกซึ่งต่อไปนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรี เรซา เมย์
ได้ระบุว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่ประชาชนจะไม่ได้ยินเสียงระฆังเบนจนถึงปี 2564 พร้อมกับเรียกร้องให้มีการพิจารณาถึงข้อเรียกร้องให้ทบทวนกับสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษซึ่งจะพิจารณากับข้อเสนอดังกล่าวค่ะ ละครส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่าบิ๊กเบนเป็นชื่อของหอนาฬิกาแห่งนี้แต่ที่จริงแล้วนั้นเป็นเพียงชื่อเล่นของระฆังอยากที่มีน้ำหนัก 13.7 ต่ำบนหอนาฬิกาและได้เปลี่ยนมาใช้ชื่อ elizabeth tower เป็นการฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปีของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ในปี 2555 ค่ะ

Doo Dump