จีนมีการเปิดใช้สะพานที่สูงที่สุดในโลกอย่างเป็นทางการแล้ว

Posted on: January 6, 2017, by :

ในวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมาประเทศจีนได้มีการเปิดใช้สะพานเป่ยผานเจียงซึ่งเป็นสะพานที่มีความสุขที่สุดในโลกสะพานแห่งนี้ได้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ของพรมแดนมณฑลยูนนานและมณฑลกุ้ยโจว

ที่เดินในการวัดความสูงของสะพานถึงพื้นดินหรือว่าผิวน้ำใต้สะพานนั้นประมาณ 565 เมตรค่ะ และสะพานแห่งนี้นั้นมีความยาว 1341 เมตรและสูงเท่ากับตึก 200 ชั้นที่ทอดตัวอยู่ที่เหนือหุบเขาเป่ยผานเจียงที่เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงเชื่อมต่อเมืองหางโจวมณฑลเจ้อเจียงกลับเมืองรุ่ยลี่มณฑลยูนนาน

ที่ได้เริ่มสร้างปี 2556 โครงสร้างหลักของสะพานนั้นเสร็จเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาใช้งบประมาณ 1000 ล้านหยวน ในส่วนของทางด่วนหังโจว-รุ่ยลี่ ที่จะเริ่มต้นจากเมืองหังโจวิที่ได้ผ่านภูเขาหวงซาสตำบลจิงเต๋อ และจะไปสิ้นสุดที่เมืองรุ่ยลี่มณฑลยูนนาน ความยาวทั้งหมด 2405 กิโลเมตรคาดว่าจะสร้างเสร็จในเดือนกุมภาพันธ์ 2018