ป่าที่บริสุทธิ์ของโลกได้ถูกทำลายไปแล้วกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา

Posted on: October 9, 2016, by :

สำหรับวารสาร current biology ที่ได้มีการตีพิมพ์งานวิจัยที่ได้ระบุว่างานวิจัยชิ้นล่าสุดนั้นได้มีการตีพิมพ์ของบริษัท ที่จะบ่งชี้ว่าพื้นป่าบริสุทธิ์ของโลกได้ถูกทำลายไปแล้วถึง 3.3 ล้านตารางกิโลเมตรหรือว่าประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ป่าที่เราเคยมีในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 หรือว่าในช่วงที่ 20 กว่าปีที่ผ่านมาทางด้านผู้เชี่ยวชาญของโลกได้ช่วยกันป้องกันอย่างหลากหลายทางที่ก่อนนั้นมีสถานการณ์จนเลวร้ายจนเกินเยียวยา

สนามวิจัยนี้ของด็อกเตอร์เจมส์วัตสันจากทางด้านมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ประเทศออสเตรเลียที่ได้เปรียบเทียบแผนที่พื้นป่าที่ดูบริสุทธิ์ซึ่งไม่เคยถูกมนุษย์รบกวนทั่วโลกและในปัจจุบันนั้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 1997 พบว่าปัจจุบันได้เหลือพื้นที่ป่าบริสุทธิ์ทั้งสิ้น 30.1 ล้านตารางกิโลเมตรหรือว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 5 ของแผ่นดินบนโลกค่ะ

ซึ่งทีมวิจัยบอกว่าถึงแม้ดูเหมือนว่าโลกจะมีผืนป่าที่บริสุทธิ์อยู่มากมายแต่ถ้าหากพิจารณาถึงตาที่หายไปประมาณ 3.3 ล้านตารางกิโลเมตรในช่วง 20 กว่าปีที่ผ่านมาเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากและตาที่หายไปมากที่สุดคือทวีปอเมริกาใต้ที่ได้สูญเสียธรรมชาติที่บริสุทธิ์ใจแล้วถึง 30 เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแถบลุ่มแม่น้ำอเมซอนและตามมาด้วยทวีปแอฟริกา ของป่าที่หายไป 14 เปอร์เซ็นต์และโดยเฉพาะในแถบตอนกลางของทวีป